Blog

Combinatiepil helpt tegen menstruatiepijn

0

Het slikken van een combinatiepijn zorgt er voor dat vrouwen minder last hebben van pijn tijdens de menstruatie. Dit blijkt uit een grootschalig Scandinavisch onderzoek dat al meer dan 30 jaar loopt. Het onderzoek is gepubliceerd in het medische journaal Human Reproduction.

Vooral jongere vrouwen rapporteren doorgaans meer menstruatiepijn dan oudere vrouwen die ongesteld zijn. Dit onderzoek heeft laten zien dat dit ook objectief gemeten juist is. Maar onafhankelijk van deze bevinding blijkt ook dat zowel jonge als oudere vrouwen baat hebben bij het slikken van een combinatiepil om pijn tijdens de menstruatie tegen te gaan.

De onderzoekers hebben drie grote groepen vrouwen gevolgd die 19 jaar waren in 1981, 1991 en 2001. De groepen bestonden uit 400 tot 520 vrouwen. Hierbij werd allerlei informatie verzameld, zoals lengte, gewicht, of ze wel of geen kinderen hadden, hoe de menstruatiecyclus verliep, pijn tijdens menstruatie en het gebruik van voorbehoedsmiddelen.

Afname van pijn veroorzaakt door menstruatie

Wanneer eventuele andere factoren buiten beschouwing werden gelaten, dan nam de menstruatiepijn door het gebruik van de combinatiepil gemiddeld met 0,3 punt af op de VMS schaal; een manier om wetenschappelijk te meten hoeveel pijn iemand heeft. Deze vermindering komt er op neer dat 1 op de 3 vrouwen bij het gebruik van een combinatiepil van ‘hevige pijn’ naar ‘matige pijn’ ging tijdens de menstruatie.

Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat ook het krijgen van kinderen bijdraagt aan een afname van pijn bij vrouwen die ongesteld zijn.

Wat is een combinatiepil

Een combinatiepil is een soort anticonceptiepil die zowel een oestrogeen als een progestageen hormoon bevat. De meeste soorten van de pil zijn tegenwoordig combinatiepillen. De meest verkochte combinatie pillen zijn in Nederland: Microgynon, Yasmin, Mercilon en Marvelon.

Referenties:
Combined oral contraceptive pill helps painful periods – University of Gothenburg

Leave a Reply